FORDELENE VED Å SAMARBEIDE MED BRANCH ER ÅPENBARE

Ved å være etablert i de ulike markedene vil et samarbeid med Branch innebære en hurtig, lokal tilstedeværelse og dermed et sett av fordeler som omfatter:

 • Redusert ”time to market” ved anvendelse av våre tjenester
 • Markedskunnskap, herunder om dine konkurrenter, samt kunnskap om lokal forretningskultur.
 • Tilgang til lokalt nettverk som kontinuerlig blir utviklet av de respektive Branch kontorene og som kan anvendes i henhold til dine behov.
 • Selskapsetablering
  • kundekontakt
  • kontakt med partnere innen verdikjeden
  • fungere som dør-åpner ovenfor bransjen eller lokale myndigheter
  • rådgivning innen økonomiske støtteordninger
 • Sterk fokusering på salg og markedsføring.
  Lave oppstartskostnader og fleksible markedsløsninger som kan tilpasses markedets behov og forventninger.
 • Support fra ditt lokale Branch – kontor
  Rask tilgang til flere markeder og utnyttelse av synergiene mellom de ulike makedene.

Vår arbeidsmodel omfatter nært samarbeid med våre kunder og vi tar i bruk rapporteringsrutiner som er tilpasset våre kunder’s behov.