SALES OUTSOURCING GIR DEG LAV RISIKO, LAVE KOSTNADER,FLEKSIBLE SALGSLØSNINGER OG RASK MARKEDSTILGANG
Sales outsourcing er et alternativ til å etablere ditt eget datterselskap.

Mange selskaper bruker store beløp på lokale ansettelsesbyråer for å rekruttere en salgsdirektør. Vedkommende skal så anvende flere måneder på å bygge opp et salgsteam.

Sammenlign overnevnte prosedyre både hva angår tid og kostnader med alternativet å ta i bruk en av våre salgsløsninger.

Vår arbeidsmodel er tilpasset din markedsposisjon og dine ressurser. I tillegg deler vi opp vår arbeidsmetodikk i flere faser for på den måten å gardere oss at vi anvender riktig strategi:

1. steg: Gjennomføring av en ”workshop” mellom Branch og ditt selskap med målsetting å nedfelle en detaljert salg- og markedsføringsplan som omfatter evaluering av kritiske suksessfaktorer, dagens og morgendagens markedsbehov, salgsaktiviteter, salgstrening osv.

2. steg: Gjennomføre en testperiode over ca 3 måndeder som omfatter salgsaktiviteter rettet mot et begrenset markedssegment. På den måten holdes kostnadene nede på et akeptabelt nivå, samt at man får prøvet ut den nedfelte salgsstrategien.

3. steg: Full satsning på salg basert på resultatene etter testperioden. Avtalen mellom Branch og kunden er i denne fasen basert på en kombinasjon av provisjon og en fast godtgjørelse.

Gjennom hele vårt samarbeide legger Branch vekt på følgende tre fokus-områder:

  • Sørge for at våre kunder er tilstrekkelig kunde- og markedsorientert med tanke på å møte makedets behov og forventninger.
  • Tett kommunikasjon mellom Branch og våre kunder som bl.a. omfatter periodiske rapporter, økonomiske tilbakemeldinger, markedsutvikling o.l.
  • Sterk fokusering på økt produktivitet blant våre kunder, kvalitet på våre tjenester, holde kostnadene på et forsvarlig nivå, samt konsentrasjon rundt salgsaktiviteter.