FLEKSIBLE, SKREDDERSYDDE LØSNINGER FOR Å ÅPNE NYE MARKEDER
Sammen skreddesyr vi en strategi som er tilpasset din markedsstatus.

Våre tjenester omfatter:

 • Markeds- og konkurrentanalyse. Konkurrerende produkter, priser, bruk av verdikjede samt markedets behov og forventninger, er elementer som vil bli evaluert med tanke på å nedfelle riktig salgsstrategi.
 • Markedsetablering som omfatter tre alternativer:
  • Søk etter distributør(er) og/eller partnere som inngår i din verdikjede.
  • Sales outsourcing (se nedenfor)
  • Etablering av ditt eget datterselskap som omfatter kontorleie, rekruttering og administrative tjenester.
 • Kunde- og partnersøk som omfatter tre alternativer:
  • Kundeprofilering og identifisering av potentielle mål-kunder.
  • Telemarketing gjennom bruk av interne eller eksterne ressurser.
  • E – marketing der man bygger kunderelasjoner og produktprofilering via e-mail og ”banners”
 • Sales outsourcing til vårt Branch – kontor innebærer at de daglige salgs-aktivitetene ivaretas av Branch. Vi opererer på samme måte som ditt ”salg-datterselskap” og vår hovedkontakt internt i din organisasjon vil være din salgs- og markedsansvarlig.  Sales outsourcing kan omfatte en periode inntil man ønsker en annen form for markedsetablering.

Branch tilbyr salgsløsninger som er skreddesydd dine behov:

 • Salgspersonell, senior og/eller junior, full eller deltid.
 • Telesalgsressurser (interne eller eksterne)
 • Rekruttering og administrering av ditt eget salgspersonell
 • Innleiet salgsledelse.

Branch er IKKE et tradisjonelt konsulentselskap. Vi arbeider operativt, bretter opp ermene og sammen med våre kunder fokuserer vi på å nå de nedfelte salgsmål.